14  10-10-'08

Du neuf sur Fedweb

 

Nieuw op Fedweb


Accession niveau B
Les résultats de l'accession B (1ère partie des épreuves particulières) sont connus.
Plus sur Fedweb


Overgang niveau B
De resultaten van de overgang B (1e gedeelte van de bijzondere proeven) zijn gekend.
Meer op Fedweb


Etablissements scientifiques: évaluation
Les Cercles de développement bientôt pleinement applicables au personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux. Plus sur Fedweb
Wetenschappelijke instellingen: evaluatie

De Ontwikkelcirkels zijn binnenkort volledig van toepassing op het administratief en technisch personeel van de federale wetenschappelijke instellingen. Meer op Fedweb


Top skills: femmes au top
Selor lance un projet pour augmenter la représentation des femmes dans les fonctions de management.
Plus sur Fedweb


Top skills: vrouwen aan de top
Selor lanceert een project dat het aantal vrouwen in managementfuncties moet bevorderen. Meer op Fedweb


Bilinguisme: revalorisation des allocations
Nouvelles conditions d'octroi et montants revalorisés pour les allocations de bilinguisme. Plus sur FedwebTweetaligheid: opwaardering van de toelagen
Nieuwe toekenningsvoorwaarden en opgewaardeerde bedragen voor de tweetaligheidstoelagen. Meer op Fedweb

 

Au Moniteur

 

In het Staatsblad


SPF Budget: présidence ad intérim
Gert De Smet est désigné président ad intérim jusqu'au retour du président, absent pour raisons de santé.

Moniteur belge du 6 octobre 2008.


FOD Budget: voorzitter ad interim

Gert De Smet wordt aangewezen als voorzitter ad interim tot de terugkeer van de voorzitter, afwezig om gezondheidsredenen.

Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2008.

Vos suggestions, questions, remarques, ... sont les bienvenues à l'adresse fedwebteam@p-o.belgium.be.

Je suggesties, vragen, opmerkingen, ... zijn welkom op fedwebteam@p-o.belgium.be.

Pour recevoir régulierement Fedweb Light adressez votre demande par mail à fedwebteam@p-o.belgium.be

Pour supprimer votre abonnement adressez votre demande à fedwebteam@p-o.belgium.be avec en objet "suppression d'abonnement".

Inschrijven op Fedweb Light? Stuur een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be, met in de onderwerpregel "uitschrijven nieuwsbrief".