32      20-03-'09

Du neuf sur Fedweb

 

Nieuw op Fedweb


Cercles de développement: fiches en allemand
Les fiches pour les chefs et les collaborateurs sont également mises à jour en allemand. Plus sur Fedweb
Ontwikkelcirkels: Duitstalige fiches
De fiches voor de leidinggevende en de medewerker zijn ook in het Duits bijgewerkt. Meer op Fedweb


Allocations familiales: enfants handicapés

Nouveau système de calcul des allocations familiales pour les enfants handicapés nés avant le 1er janvier 1993. Plus sur Fedweb
Kinderbijslag: kinderen met een handicap
Nieuw berekeningssysteem van kinderbijslag voor kinderen met een handicap geboren vóór 1 januari 1993. Meer op Fedweb

Congés: tableau récapitulatif
Ce qu'il faut savoir sur les sortes de congés en un seul tableau. Plus sur Fedweb


Verloven: samenvattende tabel
Alles wat je moet weten over de verschillende soorten verlof in één tabel. Meer op Fedweb

SPP Intégration sociale: déménagement
Le SPP IS quitte le Boulevard Anspach pour le WTC II. Plus sur Fedweb


POD Maatschappelijke Integratie: verhuizing
De POD MI verlaat de Anspachlaan en neemt zijn intrek in het WTC II-gebouw. Meer op Fedweb

 

Au Moniteur

 

In het Staatsblad


Accidents du travail: éléments à communiquer au FAT

La circulaire n° 594 du 11 mars 2009 définit les informations à fournir pour les organisations publiques au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne les décisions de refus de reconnaître un accident comme accident du travail. Plus sur Fedweb
Moniteur belge du 17 mars 2009


Agréation d'organisations syndicales
L'avis du 5 mars 2009 du président du Comité B complète l'avis du 11 février 2008 (exécution de l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984).
Moniteur belge du 17 mars 2009


Arbeidsongevallen: elementen die aan het FAO moeten worden bezorgd

De omzendbrief nr. 594 van 11 maart 2009 bepaalt de informatie die overheidsorganisaties aan het Fonds voor Arbeidsongevallen moeten bezorgen wat betreft de beslissingen tot weigering om een ongeval als arbeidsongeval te erkennen. Meer op Fedweb
Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009


Erkenning van vakorganisaties
Het bericht van 5 maart 2009 van de voorzitter van het Comité B vervolledigt het bericht van 11 februari 2008 (uitvoering van artikel 7, § 2, van het koninklijk besluit van 28 september 1984).
Belgisch Staatsblad van 17 maart 2009Vos suggestions, questions, remarques, ... sont les bienvenues à l'adresse fedwebteam@p-o.belgium.be.

Je suggesties, vragen, opmerkingen, ... zijn welkom op fedwebteam@p-o.belgium.be.

Pour recevoir régulièrement Fedweb Light adressez votre demande par mail à fedwebteam@p-o.belgium.be

Pour supprimer votre abonnement adressez votre demande à fedwebteam@p-o.belgium.be avec en objet "suppression d'abonnement".

Inschrijven op Fedweb Light? Stuur een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be

Indien je deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mailtje naar fedwebteam@p-o.belgium.be, met in de onderwerpregel "uitschrijven nieuwsbrief".